فاکتور هشت (انعقاد انسانی)

فاکتور هشت گلیکوپروتئینی است که دارای بخش های متفاوت با فعالیت ها و وظایف مختلف بوده و به صورت کمپلکس در جریان خون وجود دارد. قسمتی از این کمپلکس موجب بهبود بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A می گردد که بنام فاکتور هشت ضد هموفیلی خوانده می شود

فاکتور هشت گلیکوپروتئینی است که دارای بخش های متفاوت با فعالیت ها و وظایف مختلف بوده و به صورت کمپلکس در جریان خون وجود دارد. قسمتی از این کمپلکس موجب بهبود بیماران مبتلا به هموفیلی نوع A می گردد که بنام فاکتور هشت ضد هموفیلی خوانده می شود. این قسمت دارای وزن مولکولی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دالتون بوده و در شرایط نرمال به آن فاکتور فون ویل براند می گویند. این فاکتور پس از فعال شدن در پی یک سری واکنش های پی در پی به انعقاد خون در مواقع لزوم کمک می نماید. این دارو به صورت پودر لیوفیلیزه تولید و نیاز بیماران هموفیلی نوع A را برطرف می نماید.

پلاسمای تازه منجمد شده پس از خارج شدن از حالت انجماد، رسوبی ایجاد می کند که دارای مقداری زیادی فاکتور هشت می‌باشد. این رسوب کرایوپرسیپیتیت که اختصارا کرایو Cryo نامیده می شود مشخصاً جهت تولید فاکتور هشت به کار می رود. دو فرآیند اصلی که جهت تولید فاکتور هشت از خمیر کرایو به کار می‌رود عبارتند از: ترسیب و کروماتوگرافی. مواد مصرفی برای فرایند ایجاد رسوب، پلی اتلین گلیکول، گلیسین و هیدروکسید آلومینیم می‌باشد که گاهی شامل یک مرحله رسوب اسیدی نیز می‌شود. پس از مرحله جداسازی فاکتور هشت، عموما دو مرحله خالص سازی نیز وجود دارد. این مراحل خالص سازی برای از بین بردن آلودگی ناشی از وجود پروتئین‌های دیگر مثل فیبرینوژن و فیبرونکتین و همچنین حذف ویروس‌های احتمالی به کار می رود.

error: Content is protected!