ایمونوگلوبولین وریدی نرمال IVIG

محصول گاماگلوبولین وسیع‌الطیفی است که عمدتاً در بیماری های عفونی، درمان کمبود مادرزادی گاماگلوبولین و بیماری های خودایمنی، درمان جایگزینی سندروم‌های نقص ایمنی اولیه و اکتسابی و در موارد کمک به افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن مصرف می‌گردد.

محصول گاماگلوبولین وسیع‌الطیفی است که عمدتاً در بیماری های عفونی، درمان کمبود مادرزادی گاماگلوبولین و بیماری های خودایمنی، درمان جایگزینی سندروم‌های نقص ایمنی اولیه و اکتسابی و در موارد کمک به افزایش توانایی سیستم ایمنی بدن مصرف می‌گردد. ایمونوگلوبولین ها پروتئین هایی هستند که توسط گلوبول های سفید در پاسخ به عفونت ساخته می شوند. در پلاسمای انسانی ایمونوگلبولین های متعددی وجود دارد که به منظور مبارزه با انواع ویروس ها و باکتری ها و قارچ ها ساخته شده و به آن اتصال یافته و آن را تخریب می کنند. ایمونوگلوبولین ها به دو دسته ی اصلی و فرعی تقسیم می شوند. ایمونوگلوبولین های اصلی عبارتند از : IgG و IgA و IgM و ایمونوگلبولین های فرعی عبارتند از : IgE و IgD. این محصول شامل مخلوط آنتی بادی IgG ، چند ظرفیتی، استخراج شده از پلاسمای بیش از یک هزار اهداکنندگان خون می باشد.

اثرات درمانی IVIG بین ۲ هفته تا ۳ ماه ماندگار است. IVIG به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما از نوع IgG برای بیمارانی که دچار کمبود ایمنی بدن هستند و یا توانایی تولید آنتی بادی را از دست داده اند استفاده می شود. در این بیماران ، IVIG سطوح آنتی بادی کافی برای جلوگیری از عفونت ها را برعهده می گیرد و منجر به ایجاد ایمنی غیرفعال دربدن بیمارمی گردد. درمان هر ۳-۴ هفته داده می شود. در مورد بیماران مبتلا به بیماری های خود ایمنی، IVIG با دوز بالا (به طور کلی ۱/۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تجویزمی شود تاشدت بیماری های خود ایمنی مانند درماتومیوزیت راکاهش دهد. در حال حاضر، IVIG به طور فزاینده ای به صورت تاییدنشده در تعدادی از شرایط پاتولوژیک استفاده می شود. همچنین در برخی از موارد عفونت حاد مانند عفونت HIV کودکان و همچنین بیماریهای خود ایمنی مانند سندرم گیلن-باره مفید است .بر اساس استانداردهای موجود تولید IVIG نیازمند حداقل دومرحله ویروس‌زدایی می باشد که عبارتند از فرآیند‌های محلول-شوینده، پاستوریزاسیون، نانوفیلتراسیون، ترسیب و استفاده از PH کم.  سایر محصولات تخصصی: شامل ایمونوگلوبولین های اختصاصی یا هیپرایمیون و فیبرینوژن و فیبرونکتین و چسب فیبرین.

error: Content is protected!