• پلاسما نوین
  اولین کارخانه تجزیه پلاسما در ایران
 • پلاسما نوین
  به امید آینده ای بهتر
 • ایمونوگلوبولین وریدی نرمال

  محصول گاماگلوبولین وسیع‌الطیفی است که عمدتاً در بیماری های عفونی، درمان کمبود مادرزادی گاماگلوبولین و بیماری های  ...

 • آلبومین

  مهم ترین فعالیت بیولوژیک آلبومین، مشارکت در پایدار سازی فشار انکوتیک خون و حمل و انتقال مواد همچون هورمون ها، آنزیم ها ...

 • فاکتور هشت

  فاکتور هشت گلیکوپروتئینی است که دارای بخش های متفاوت با فعالیت ها و وظایف مختلف بوده و به صورت کمپلکس ...

 • فاکتور نه

  فاکتورIX یا فاکتور کریسمس، پروتئینی است که در انعقاد خون نقش دارد. این پروتئین مانند برخی از سایر عوامل انعقاد خون ...

نمایی از کارخانه پلاسما نوین

آخرین اخبار

پلاسما نوین در یک نگاه

error: Content is protected!